پروژه احداث مجموعه ورزشی چند منظوره

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. پروژه های عمرانی آینده
  4. chevron_right
  5. پروژه احداث مجموعه ورزشی چند منظوره
عنوان پروژه: پروژه احداث مجموعه ورزشی چندمنظوره…
محل اجرا:
سال شروع:
سال خاتمه:
نحوه اجرا:
عنوان پیمانکار:
اعتبار هزینه شده: …………میلیون ریال
محل تامین اعتبار: ………..
مساحت عرصه: ………..مترمربع
مساحت اعیانی: ……….مترمربع
جمعیت بهره بردار: ………نفر
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست
Skip to content