وجه تسمیه نام شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وجه تسمیه نام شهر

کره‌ای در ابتدا نام قناتی مهم در محل فعلی شهر کره‌ای، جریان داشته‌ است و باعث تشکیل روستایی با نام آن شده‌است که به مرور به شهر تبدیل گردیده‌است. شایان ذکر است که همواره نامگذاری اماکن با نام “کره”در فارس امری معمول بوده است.روستاهای مختلفی با نام “کره”،”کره ای”،”کره بس”،”کره طاوی”،”کره سرخ”،”کره کان”،”کره کره”،”کره گاو”،کره موجی” در این استان وجود دارد که در مجموع چهارده محل را شامل می شود.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست
Skip to content