امور منابع انسانی

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. واحد های شهرداری
 4. chevron_right
 5. امور منابع انسانی
null

ولی طلایی

امور منابع انسانی

تحصیلات :فوق لیسانس مدیریت بازرگانی


شرح وظایف:

 • راهبری و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرح های تحول اصلاحات اداری، توسعه فن آوری اطلاعات و دولت الکترونیک، نوسازی اداری و مصوبات شورای عالی اداری در دستگاه های اجرایی
 • راهبری و نظارت بر اجرای برنامه های توسعه منابع انسانی در دستگاه های اجرایی استان در حوزه های آمار و برنامه ریزی نیروی انسانی و جذب نیروی انسانی، آموزش، توسعه و ارتقاء کیفی کارکنان و ارزیابی عملکرد آنان
 • ثبت و نگهداری آمار و اطلاعات پرسنلی، برنامه ریزی کلان، ساماندهی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه های اجرایی استان
 • اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد مدیریت در دستگاه های اجرایی استان، تحلیل عملکرد آن ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در زمینه مدیریت و روش های انجام کار براساس نتایج ارزیابی و انتخاب دستگاه ها ، مدیران و کارکنان برتر
 • انجام وظایف دبیرخانه ای ستاد برنامه ریزی تحول اداری
 • نظارت بر اجرای تشکیلات مصوب دستگاه های اجرایی استان و بررسی و تأیید تغییرات و اصلاحات تشکیلاتی دستگاه های استانی در چارچوب اختیارات تفویض شده
 • انجام امور تفویض شده از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مرکز در زمینه مدیریت و توسعه منابع انسانی
فهرست
Skip to content