معرفی شهروندان نمونه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. معرفی شهروندان نمونه

شهروند نمونه کیست؟

شهروند نمونه به شهروندی اطلاق می شود که از سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و انسانی محسوب شود و از ارزش ها و هنجارهایی چون قانون مداری، اخلاق مداری، مشارکت جویی و مسئولیت‌پذیری در سطح مناطق و محلات و جامعه شهری برخوردار باشد یا خدمات و فعالیت‌های وی در عرصه شهر و شهرنشینی به مثابه الگویی سازنده و مثبت در گسترش و تحکیم اخلاق و فرهنگ شهروندی و بر کنش ها و رفتارهای تعاملی شهرنشینان تاثیر مفید و ثمربخش داشته باشد.

شهروند نمونه
شهروند نمونه
شهروند نمونه
شهروند نمونه
فهرست
Skip to content