درخواست مجوز کارگاه های آموزشی در فرهنگسراها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درخواست مجوز کارگاه های آموزشی در فرهنگسراها

هدف از برگزاری دوره ها ارتقا دانش شهروندیست؛ لذا متقاضیان بایستی محتوایی با ارزش و آموزنده تولید کنند محتوای دوره ها بایستی اهداف مشارکت مردمی را پوشش دهند.

فهرست
Skip to content